Bouman Opleidingen

 DE BESTE OPLEIDING IN DE BEVEILIGING VOOR VOLWASSENEN

Subsidie mogelijkheden

Voor beveiligingsbedrijven zijn er interessante subsidiemogelijkheden waardoor zij vrijwel gratis nieuwe medewerkers kunnen laten opleiden.  

De vergoeding is maximaal € 2.700,- per student/leerwerkplaats, per studiejaar.

De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel werkgevers te stimuleren tot het bieden van praktijkleerplaatsen. Eenmanszaken, MKB-ondernemers, grootbedrijf en instellingen die een mbo-bbl student een praktijkleerplaats aanbieden, komen in aanmerking voor compensatie van de gemaakte begeleidingskosten. 

Alle werkgevers die aan de voorwaarden voldoen ontvangen subsidie. Tot 2019 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap jaarlijks een budget van 205 miljoen euro beschikbaar. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit. 

De praktijkbegeleiding van studenten aan de erkende mbo beroepsbegeleidende leerweg (mbo-bbl) van Bouman Opleidingen komt in aanmerking voor subsidie. Bij mbo-bbl werken studenten 3 of 4 dagen per week in een bedrijf (de beroepspraktijkvorming). Een dag in de week volgen zij de opleiding bij Bouman Beveiligingsopleidingen.  De opleiding is opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo 25407). Opleidingen die zijn gericht op een volledig diploma in de beveiliging komen in aanmerking. De begeleiding van studenten vindt plaats op basis van een geldige en ondertekende praktijkleerovereenkomst (POK). 

Werkgevers, waar de praktijkbegeleiding plaatsvindt, dienen geregistreerd te staan als erkend leerbedrijf. 

Op de website www.stagemarkt.nl kan een werkgever zich aanmelden om erkend leerbedrijf te worden. Stagemarkt.nl is een initiatief van de samenwerkende kenniscentra beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

De subsidieaanvraag wordt per studiejaar achteraf digitaal ingediend. Werkgevers ontvangen subsidie naar verhouding van het aantal weken waarin begeleiding heeft plaats gevonden. In alle gevallen wordt de vergoeding uitgekeerd aan het bedrijf dat de begeleiding verzorgt. 

Administratieve voorwaarden 

Omdat de regeling vele sectoren betreft worden werkgevers niet verplicht om in één bepaald format te werken. De bewijslast ligt bij de werkgever en de administratie moet aan de wettelijke verplichtingen voldoen. Per student moet de werkgever de administratie kunnen tonen. 

Op www.rvo.nl/praktijkleren staat meer informatie over de administratieve voorwaarden.

De aanvraag voor subsidie dient digitaal te worden ingediend via het eLoket van RVO.nl. Hiervoor heeft u een eHerkenning nivo 1 nodig. 

Op www.rvo.nl/praktijkleren staat de link naar het eLoket. Bij een goedgekeurde aanvraag ontvangt de ondernemer de op dat moment geldende subsidie

De informatie voor 2018 is nog niet online geplaatst door het RVO. 

Voor meer info zie ook: http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/03/MBO-BBL%20folder-Subsidieregeling%20praktijkleren_RVOnl.pdf