Bouman Opleidingen

 DE BESTE ( BEVEILIGINGS) OPLEIDINGEN VOOR VOLWASSENEN

Certificaat HAVENBEVEILIGER

Deze opleiding is enerzijds bestemd voor beveiligers die beveiligingswerkzaamheden verrichten in de havens (en vanwege de ISPS code de verplichting hebben om dit certificaat te halen) en anderzijds voor beveiligers die zich, nadat ze het beveiligingsdiploma behaald hebben, verder willen bekwamen. In tegenstelling tot andere opleiders geven wij niet een eigen certificaat uit maar leiden uitsluitend op voor het SVPB certificaat.

                                           

De opleiding Havenbeveiliger duurt 2 dagen (= 4 dagdelen van elk 3 uur) en is ter voorbereiding op het SVPB examen.
De opleiding bestaat uit 4 dagdelen, waarvan 3 dagdelen theorie (inclusief examentraining (multiple choice vragen).
Het 4de dagdeel bestaat uit een stukje praktische vaardigheden zoals het op de juiste wijze uitvoeren van toegangscontrole / visitatie. De inhoud van het theoriegedeelte bestaat onder andere uit:

  • Ontstaansgeschiedenis van de ISPS-code
  • Taken van verschillende functionarissen en instanties in een (zee)haven en op een havenfaciliteit
  • Basiskennis Havenbeveiligingswet
  • Organisatie van de beveiliging op een ISPS havenfaciliteit
  • Herkenning van wapens, explosieven en onderdelen of combinaties van wapens en explosieven (IED)
  • Taak en werkzaamheden van de havenbeveiliger

De kosten voor deze opleiding bedragen De kosten bedragen € 395,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, koffie / thee, doch exclusief examenkosten SVPB.  De SVPB examenkosten bedragen op dit moment € 93,- 

Voor meer informatie en / of aanmelden wordt u verzocht contact op te nemen of via tel.nr 035-7370255 of door het sturen van een email naar info@boumanopleidingen.nl.