Bouman Opleidingen

 DE BESTE ( BEVEILIGINGS) OPLEIDINGEN VOOR VOLWASSENEN

Horecaportier

Als horecaportier zorgt u voor de beveiliging van personen en goederen binnen een
horecaonderneming. Daarvoor is kennis over het omgaan met agressie, brand- en
ongevallenpreventie, wet- en regelgeving en alcohol en drugs erg belangrijk. Om als
horecaportier in de horeca te mogen werken, moet u in het bezit zijn van het diploma
Horecaportier.

De opleiding bestaat uit 5 dagdelen van elk 3 uur, (4 theorie en 1 praktijk dagdeel). Het
theorie gedeelte (4 avonden) bestaat o.a. uit de volgende onderdelen: Werkzaamheden van
de Horecaportier (Arbo), Rechts- en wetskennis, Alcohol- en drugsgebruik en sociale
vaardigheden. Eén en ander aan de hand van het cursusboek Horecaportier.

Het praktijkgedeelte (1 avond) wordt verzorgd door een ervaren praktijktrainer samen met
een acteur en vindt plaats in ons praktijkcentrum. Tijdens dit deel worden de deelnemers
voorbereid op het praktijkexamen dat bestaat uit een rollenspel (nee-verkopen,
toezichtcontrole, openlijke- dan wel verborgen regelovertreding).

De kosten voor deze opleiding bedragen € 395,-- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief
gebruik opleidingsruimte te Hilversum (+ koffie/thee) en lesmateriaal maar exclusief
examenkosten. De examenkosten bedragen voor het theorie examen € 155,25 en voor het
praktijkexamen € 288,-