top of page
Bouman logo deur.png

Bouman Beveiligings Opleidingen

Een event security officer (ESO) is een beveiligings-medewerker die assisteert bij de beveiliging van publieksevenementen. 

Als gevolg van incidenten en terreurdreiging zijn de laatste jaren de veiligheidseisen rondom evenementen flink aangescherpt. Dit heeft als gevolg dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van evenementenbeveiliging. Daarmee stijgt ook de vraag naar professionals op dit gebied.

Een event security officer:

 • assisteert bij de beveiliging van publieksevenementen;

 • bewaakt de orde tijdens feesten en evenementen;

 • zorgt ervoor dat ruzies niet uit de hand lopen.

Opleiding - Event Security Officer (ESO)

De opleiding tot ESO bestaat uit 5 dagdelen theorie van elk 3 uur en is bedoeld voor personen die werkzaamheden gaan verrichten in de evenementen beveiliging.

Aan de hand van het lesmateriaal word je voorbereid op de twee examenonderdelen:

Evenementbeveiliging

Deze module geeft uitleg over het beveiligen van (grote) groepen mensen tijdens allerlei evenementen en de hulpmiddelen die hierbij gebruikt worden.
 

Wettelijke Kaders

Deze module behandelt een aantal wetten waar de Event Security Officer mee te maken heeft.

Onderwerpen die behandeld worden:

 • Opiumwet;

 • Wet Wapens & Munitie;

 • Wetboek van Strafrecht ;

 • Strafvordering.

Bouman logo deur.png
Bouman logo deur.png

Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen.

Theorie examen:

 • Na de opleiding doe je het theorie examen.

 • Dit bestaat uit 2 x 40 multiple choice vragen.

Praktijkexamen:

 • Om in het bezit te komen van het volledige ESO certificaat moet u stage lopen bij een erkend stage leerbedrijf. Hier moeten, onder leiding van een praktijkbegeleider een aantal evenementen worden bijgewoond 

 • Daarna doet u praktijkexamen.

​​

Event Security Officer (ESO) iets voor jou?

Wilt u erachter komen of deze opleiding iets voor u is? Mail naar info@boumanopleidingen.nl

Deelnamekosten

€ 495,-

Inclusief:

 • Lesmateriaal

 • koffie en thee.

Exclusief:

 • examenkosten SVPB (€ 59,-, € 51,50 en € 72,50)

Duur opleiding

5 dagdelen van 3 uur.

Bijzonderheden

 • Het examen wordt afgenomen door de SVPB.

bottom of page