Bouman logo deur.png

Bouman Beveiligingsopleidingen

Een havenbeveiliger is een beveiligingsmedewerker die gespecialiseerd is in haven  beveiliging.

In de Havenbeveiligingswet worden eisen gesteld aan beveiligers, werkzaam bij bedrijven die gevestigd zijn in een havengebied. Naast diploma Beveiliger is één van deze verplichte maatregelen dat beveiligers die werkzaam zijn in een haven, in het bezit zijn van het certificaat Havenbeveiliger. 

Havenbeveiliging is een aparte tak van veiligheidsdienstverlening en vraagt om speciale aandacht voor afstemming, aansturing en coördinatie. Een havenbeveiliger dient op de hoogte te zijn van specifieke beveiligingskennis en moet nauw samenwerken met allerlei andere partijen. 

Certificaat - Havenbeveiliger (SVPB)

Deze maatregelen dienen ervoor om mensen- en drugssmokkel en andere criminele activiteiten in het havengebied terug te dringen en de kans op terroristische acties te verminderen.

Havenbeveiligers zijn verantwoordelijk:

 • Beveiliging van (zee) haventerminals.

 • Controle van zeevracht.

 • Controle van passagiers en bagage.

De lesstof bestaat onder andere uit:

 • Ontstaansgeschiedenis van de ISPS-code

 • Taken van verschillende functionarissen en instanties in een (zee)haven en op een havenfaciliteit

 • Basiskennis Havenbeveiligingswet

 • Organisatie van de beveiliging op een ISPS havenfaciliteit

 • Herkenning van wapens, explosieven en onderdelen of combinaties van wapens en explosieven (IED)

 • Taak en werkzaamheden van de havenbeveiliger

Het examen bestaat uit een theorie examen.

Theorie examen:

 • Na de opleiding doe je het theorie examen.

 • Dit bestaat uit 2 x 40 multiple choice vragen.

Is Havenbeveiliger iets voor jou?

Wil je erachter komen of deze opleiding iets voor jou is? Mail naar info@boumanopleidngen.nl.

Bouman logo deur.png
Bouman logo deur.png

Deelnamekosten

€ 395,-

Inclusief:

 • Lesmateriaal

 • koffie en thee.

Exclusief:

 • examenkosten SVPB (€ 95,-)

Duur opleiding

2 dagen (4 dagdelen van elk 3 uur)

Bijzonderheden

 • Om examen te kunnen doen dient u in het bezit te zijn van het diploma Beveiliger (of ABM diploma).

 • Het examen wordt afgenomen door de SVPB.