CRISIS SUPPORT CENTRUM

voor veiligheid 

-  de samenleving veilig en gastvrij - 

Beveiliging is het geheel van maatregelen om een te beveiligen doel te beschermen tegen schadelijke invloeden. Als het te beveiligen doel niet, of niet goed beschermd wordt, is er een risico dat de veiligheid, de belangen of de continuïteit van het doel in gevaar komen. Met andere woorden; beveiliging heeft alles te maken met het waarborgen van de veiligheid en de continuïteit van de samenleving, ondernemingen, organisatie, enzovoort en het voorkomen van crisissituaties.

Velen staan er niet bij stil, maar wat als door een onvoorziene gebeurtenis uw inspanningen op het gebied van veiligheid en beveiliging, onverhoopt falen? Wat dan? Niet alles is tenslotte te voorkomen met alleen beveiligen. Zo’n onvoorziene gebeurtenis kan grote gevolgen hebben.

Samenhang beveiliging en bedrijfscontinuïteit

Denk bijvoorbeeld aan een brand, uitval van ICT-diensten, een onthulling van vertrouwelijke data door inbraak, plotselinge veranderingen in de marktomstandigheden, een geweldincident of schadelijk posts op social media.

Het onderschatten of negeren van de signalen, meestal in samenhang met het onderschatten van de impact, resulteert erin dat zo’n onvoorziene gebeurtenis of incident uitgroeit tot calamiteit die zelfs kan leiden tot een crisis.

Kenmerken van een crisis:

 • Gebeurtenis buiten het reguliere proces

 • Grote kans op publicitaire aandacht van media​

 • Grote druk

 • Incomplete en tegenstrijdige informatie

 • Grote afbreukrisico’s

 • Noodzaak tot snel handelen

Crisismanagement

Helaas is met het oplossen van de calamiteit het probleem vaak nog niet voorbij. Maar al te vaak worden de gevolgen van de calamiteit pas later zichtbaar en ontstaat dan de crisis.

 

Dit tijdsverloop kan variëren van een uur tot meerdere dagen, of nog langer. Crisismanagement is in zo’n geval nodig omdat bij crisissituaties andere managementactiviteiten en -vaardigheden nodig zijn dan tijdens een normale bedrijfsvoering.

Decision Support Room

Tijdens onze opleidingen, trainingen en cursussen maken wij gebruik van onze Decision Support Room. Deze ruimte is speciaal ontworpen voor het faciliteren van trainingen op het gebied van bedrijfscontinuïteit, crisismanagement en besluitvorming. Daarnaast is deze ruimte ook geschikt voor operationele ondersteuning.

Decision Support Room beschikt over meerdere beamers, een interactieve 55 “ touch table,  whiteboards en gaming/simulatie ondersteuning.

Wij bieden:

Rondom het thema continuïteit en crisismanagement bieden wij een breed scala aan producten, diensten, opleidingen en trainingen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een kennismaking met de thema's continuïteit en crisismanagement.

 • Een cursus continuïteit en crisismanagement.

 • Trainingen voor crisisteams en -organisaties.

 • Een online scan die op een snelle manier inzicht geeft in welke gebieden uw organisatie risico loopt.

 • Het in kaart brengen van de belangrijkste risico's, kritische processen, - bedrijfsmiddelen en -functies.

 • Het vaststellen van een samenhangend stelsel van passende maatregelen zodat de bedrijfscontinuïteit beter kan worden gewaarborgd.

 • Het opstellen van een business continuity plan (BCP) waarbij het geheel aan maatregelen wordt vastgelegd, zodat bij een calamiteit de kritische bedrijfsactiviteiten kunnen worden voortgezet.

 • Het ontwikkelen van crisisplannen, het opleiden, trainen en opzetten van een crisisorganisatie of crisisteam en het uitvoeren van crisissimulaties.​