OPLEIDING & TRAINING CENTRUM

voor veiligheid 

-  de samenleving veilig en gastvrij - 

Het Opleiding & Training Centrum voor Veiligheid biedt de vertrouwde en kwalitatief hoog aangeschreven beveiligingsopleidingen en trainingen van Bouman Opleidingen aan. Daarnaast biedt het Centrum voor Veiligheid, in samenwerking met het Maurits Instituut, ook opleidingen, trainingen en ondersteuning aan op het gebied van (bedrijfs)continuïteit, crisismanagement, leiderschap en besluitvorming.

Door kennis en ervaring op de al eerder genoemde gebieden samen te voegen is het Centrum voor Veiligheid in staat om een uitgebreide, interessante en modern aanbod aan haar klanten te bieden.  

Innovatie

Het Centrum voor Veiligheid beschikt over een virtuele lesomgeving, mogelijkheden voor (crisis)simulaties en een Decision Support Room. Met deze innovatieve middelen kan onder andere besluitvorming beoefend worden en kunnen bestaande plannen worden getest.

De leerbeleving bij het Opleiding & Training Centrum voor Veiligheid is daardoor anders, uitdagender en meer van deze tijd.

Beveiligingsopleidingen

Bouman Opleidingen is als sinds 1992 gespecialiseerd in het opleiden en trainen van beveiligingspersoneel en leidt volwassenen op tot onder andere particuliere beveiliger,  havenbeveiliger, persoonsbeveiliger,  Horecaportier en evenementbeveiliger (ESO). Met meer dan 30 jaar ervaring staat Bouman Opleidingen garant voor moderne, praktijkgerichte opleidingen in de beveiliging en voldoet daarmee aan alle gestelde kwaliteitseisen.

Kleinschalig en met een professioneel team, in combinatie met een goed functionerende back-office, maakt dat de slogan "De beste opleider in Safety & Security" wordt waargemaakt.

  • Bedrijfscontinuïteit

  • Business Intelligence

  • Crisismanagement

  • Leiding en Sturing

  • Opleidingen & Trainingen

  • Planning, Besluitvorming en Communicatie

  • Samenwerken

  • Teams, Teamvorming & Teamperformance

  • Toekomstvisie en Strategie

Managementopleidingen

Het Maurits Instituut vertaalt militaire kennis, inzichten en ervaringen op het terrein van management en leiderschap naar bruikbare toepassingen voor bedrijven, overheden, instellingen en andere organisaties, met als doel te inspireren, prestaties te verhogen en de (bedrijfs) continuïteit te waarborgen.

Militairen zijn in staat om onder de meest uiteenlopende omstandigheden en situaties hun doel te bereiken. Dit komt doordat de hiernaast staande thema’s verweven zijn in alles wat zij doen.

Deze thema’s zijn op zich niet bijzonder, ze komen voor in elke organisatie. Het verschil is echter dat voor militairen deze thema’s onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De één kan niet zonder de ander.