Bouman logo deur.png

Privacyverklaring

Bouman Beveiligingsopleidingen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bouman Beveiligingsopleidingen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact dan wel inschrijfformulier op de website aan Bouman Beveiligingsopleidingen verstrekt. Bouman Beveiligingsopleidingen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw geboortedatum / plaats

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw BSN nummer

Waarom Bouman Beveiligingsopleidingen gegevens nodig heeft?

Bouman  Beveiligingsopleidingen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Bouman Beveiligingsopleidingen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

 

Hoe lang Bouman Beveiligingsopleidingen gegevens bewaart?

Bouman Beveiligingsopleidingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen:

Bouman Beveiligingsopleidingen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacyverklaring:

In kaart brengen website bezoek:

Op de website van Bouman Beveiligingsopleidingen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bouman Beveiligingsopleidingen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Inzien persoonsgegevens:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@boumanopleidingen.nl  Bouman Beveiligingsopleidingen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen:

Bouman Beveiligingsopleidingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bouman Beveiligingsopleidingen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bouman Beveiligingsopleidingen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bouman Beveiligingsopleidingen op via info@boumanopleidingen.nl.

www.boumanopleidingen.nl is een website van Bouman Beveiligingsopleidingen.

Bouman Beveiligingsopleidingen is als volgt te bereiken:

Postadres: Costerweg 14, 4104 AJ Culemborg

Vestigingsadres: idem

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 55427995

Telefoon: volgt

E-mailadres: info@boumanopleidingen.nl