SIMULATIECENTRUM

voor veiligheid 

-  de samenleving veilig en gastvrij - 

 

Future memories

Future memories zijn belevingen, die je uit eigen ervaring hebt opgeslagen, zonder ze in het echte leven te hebben ervaren. Bijvoorbeeld: Je kijkt op Google Maps om te zien waar je terecht komt tijdens je volgende vakantie. Waar is het hotel en wat is er in de buurt te doen. Op het moment dat je aankomt, herken je de afslag naar het hotel en nadat je de bagage op de kamer hebt gezet, ga je naar het dichtstbijzijnde winkelcentrum. Je hebt immers al een beeld van de omgeving door Google Maps en vindt snel je weg omdat je er al bent "geweest". Future memories. 

 

Het Simulatiecentrum voor Veiligheid gebruikt om die reden simulatie en visualisatie in de ondersteuning van het opleiden, trainen en voorbereiden op de operationele inzet, de uitvoering daarvan en de evaluatie van de uitvoering.

In een gesimuleerde omgeving van het toekomstige werk, op de computer en/of in het echt, geeft dit een hele rijke ervaring en beleving voor de studenten, doordat zij zelf het geleerde in de simulatie in praktijk brengen, net zo vaak als nodig is.

Videoclips en zelf na te spelen scenario's uit de gesimuleerde omgeving helpen de docent om de theorie op een duidelijke en speelse manier over te brengen, zodat de student het sneller en makkelijker begrijpt en niet alleen maar bezig is met theorie in een leslokaal. Docent legt de stof uit, laat een filmpje zien van wat er bedoeld wordt en de student kan het daarna zelf ervaren in de simulatie. Zelf beleven is de beste leermethode.

"In het simulatiecentrum ben ik ondergedompeld in een virtuele wereld, waarin ikzelf heb ervaren hoe het is om als beveiliger je werk te doen in verschillende omgevingen, zoals in objecten, de haven, een stadion, pretpark ziekenhuis of luchthaven.

Hierbij ben ik uitgedaagd in verschillende scenario's om gedrag te tonen zoals mij dat is geleerd.

Hiermee heb ik mijn eigen Future Memories gecreëerd, die mij helpen om mijn werk als beveiliger beter en veiliger uit te voeren"

- een oud cursist.

 

Opleiden

Bij het opleiden ligt de nadruk op het aanbrengen van kennis. Hierbij ondersteunt simulatie en visualisatie de docent en de student. Met filmpjes, die zijn opgenomen in de simulatie en laten zien wat de docent bedoelt.

 

Situaties uit de simulatie geven aanleiding tot het gesprek in de klas. 

Ook plaatsen zij gedrag in de context van de situatie.

 

Trainen

Trainen

Training richt zich op het toepassen van de opgedane kennis.

Simulatie maakt het mogelijk om situaties te creëren, die in het echt kostbaar, gevaarlijk of schadelijk zijn.

 

Door de student in een dergelijke situatie te brengen kan deze leren hoe de kennis toe te passen.

 

Zo is er onder meer een omgeving waarbij de (aspirant-)beveiliger zich richt op het herkennen

van aandachts- en bijzondere aandachtspunten in de omgeving waar het werk kan worden uitgevoerd. Dit kan zijn als beveiliger in een gebouw, winkel, in de zorg, een haven of als mobiel surveillant. Daarbij is de omgeving aan te passen aan iedere gewenste omgeving.

 

Voorbereiden

Beveiliging is onder meer gericht op het voorkomen van calamiteiten. Een goede voorbereiding op de komende opdracht of event is dan ook essentiëel. In de Desicion Support Room is het mogelijk om op een grote touch table (grote tablet) het gebied waar de opdracht gaat worden uitgevoerd of het event gaat plaats vinden te bekijken. Met de vingers op het scherm tekenen, maakt het eenvoudig om situatieschetsen te maken of je idee toe te lichten. Ook kunnen hiermee plannen worden gemaakt voor de uitvoering of calamiteitenplannen worden uitgewerkt.

Met simulatie kan de context worden geschetst voor een realistische beleving van de situatie. Ook een waardevolle functionaliteit voor crisis support.

 
 

Uitvoeren

Als de plannen zijn gemaakt, kan ook de uitvoering vanuit de Desicion Support Room worden ondersteund. Bijvoorbeeld door de posities van de medewerkers in het veld te tonen op de touch table of in de simulatie. Dat komt de aansturing en bevelvoering ten goede, omdat er een helder beeld is over wie waar op dat moment is. Hiermee is de huidige situatie te toetsen aan de geplande situatie.

 

Ook een waardevolle functionaliteit voor crisis support.

 

Evaluatie

Door tijdens de uitvoering opnames te maken, kan tijdens de evaluatie van de uitvoering heel veel worden geleerd. Niet alleen voor de bevelvoerders en besluitnemers, maar ook voor team die later in gelijke situaties moeten gaan optreden.Een zogeheten After Action Review helpt ook om je te verantwoorden voor je gedrag en daarvan te leren. Als team en individu, voor de uitvoerenden en de leidinggevenden.

Ook een waardevolle functionaliteit voor crisis support.

After Action Review

Crisis Support

B-O-B fase

Wanneer het fout gaat en de samenleving wordt ontwricht of geschaad, is het zaak om de situatie het hoofd te bieden. De teams die zich daarmee bezig houden, ondersteunen wij in de Desicion Support Room door beeld te geven bij de actuele situatie.

 

Simulatie en visualisatie geven de beslissers ondersteuning in het verkrijgen van een beeld van de toestand, het samenstellen van de opties en het maken van de keuze.

 

Daarbij zijn voorbereiden, uitvoeren en evaluatie hele goede ondersteunende functionaliteit.