Bouman Beveiligingsopleidingen

Bouman logo deur.png

Training - Documentcontrole

Om goed in staat te zijn documenten op hun echtheid te kunnen beoordelen, gaan we in deze praktijktraining vooral aan de slag met echte documenten en situaties waarin het nodig is om een document, zoals een paspoort, rijbewijs, ID-kaart, toegangsbewijzen en dergelijke, op hun echtheid te beoordelen.

 

Wanneer je de echtheidskenmerken kent en herkent, zal ook het ontbreken daarvan je aandacht trekken en kun je een vals document van een echt document onderscheiden.

Het kunnen vaststellen van de identiteit van een persoon is van belang voor de veiligheid van het bedrijf waarvoor je deze controle uitvoert, maar ook voor de samenleving zelf. Het niet herkennen van een vals document en daarmee een valse identiteit, geeft criminelen en terroristen de gelegenheid om datgene te doen wat schadelijk is voor het bedrijf of de samenleving.

Het goed kunnen vaststellen van de identiteit is onontbeerlijk voor een veilige samenleving.

Voorafgaande aan de training vindt er altijd een gesprek plaats met jou of de opdrachtgever om de inhoud van de training af te stemmen. Zonodig bezoekt de trainer jouw werkplek om de training op jouw praktijk af te stemmen.

Na de training ontvang je een certificaat van deelname.​

Deze training iets voor jou?

Mail naar info@boumanopleidingen.nl.

Deelnamekosten

€ 297,-

Inclusief:

  • Lesmateriaal

  • Koffie, thee en lunch

Duur opleiding

2 dagdelen van 3 uur

Bijzonderheden

Geen