top of page
Bouman logo deur.png

Bouman Beveiligings Opleidingen

Training - Visitatie

Om te voorkomen dat er ongewenste artikelen en/of voorwerpen naar binnen gaan, is het noodzakelijk om personen, bagage en voertuigen hierop te controleren. Een niet goed uitgevoerde visitatie kan grote gevolgen hebben voor het bedrijf waarvoor je werkt, maar ook voor de samenleving.

 

Denk hierbij aan een gijzeling onder bedreiging van een binnengesmokkeld wapen of explosief. Of een terroristische aanslag met een geïmproviseerde bom, samengesteld uit onderdelen die door verschillende personen zijn binnen gesmokkeld. Of vechtpartij als gevolg van binnen gesmokkelde alcoholische drank of andere verdovende middelen, zoals pillen.

Omdat er vaak weinig tijd is om een inspectie uitvoerig te doen, is het noodzakelijk dat je als beveiliger de techniek en methodes van visitatie goed beheerst.

Visitatie%2002_edited.jpg

Koptekst 4

Visitatie 01.jpg

De training richt zich op de volgende onderwerpen:

Theorie

 • Waarom visiteren?

 • Verschil tussen "eigen" personeel en personeel van derden.

 • Waaraan ontleen je de bevoegdheid tot visiteren?

 • Wat zijn de verschillen tussen visitatie en fouilleren?

 • Wat doe je bij weigering tot meewerken aan visitatie?

 • Hoe visiteer je?

 • Houding tijdens visitatie.

Praktijk:

 • Je krijgt een aantal praktijkcases voorgelegd waarbij jij aangeeft, hoe je deze gaat aanpakken.

 • Je wordt uitgedaagd bij het naspelen van een aantal (lastige) situaties.

Voorafgaand aan de training vindt er altijd een gesprek plaats met jou of de opdrachtgever om de inhoud van de training af te stemmen. Zonodig bezoekt de trainer jouw werkplek om de training op jouw praktijk af te stemmen.

Na de training ontvang je een certificaat van deelname.

In deze praktijktraining ga je volop aan de slag om je hierin praktisch te bekwamen en deze praktijktraining is een goede aanvulling op de opleiding beveiliger.

Deze training iets voor jou?

Mail naar info@boumanopleidingen.nl.

Deelnamekosten

€ 297,-

Inclusief:

 • Lesmateriaal

 • Koffie, thee en lunch

Duur opleiding

2 dagdelen van 3 uur

Bijzonderheden

Geen

bottom of page